OM OS

Lægerne Søndergade 13 er en kompagniskabs praksis, det betyder at klinikken ejes i fællesskab af de 5 faste læger.

Vi deltager i kurser og efteruddannelse således, at vi er fagligt opdaterede. Hver læge er på kursus mindst 6 dage årligt.

Alle læger er tilknyttet en eller flere supervisions grupper. 

Klinikken deltager i uddannelsen af yngre læger. Dels ved ansættelse af yngre læger i klinikken, dels som undervisere på speciallæge uddannelsen på Århus Universitetet. Vi deltager i efteruddannelsen af speciallæger.

Vi er fag-politisk aktive, således er en af lægerne aktuelt formand for PLO Silkeborg. Vi er med i det Kommunalt-lægelige udvalg. En af lægerne fungerer som efteruddannelses vejleder.

I klinikkens Værdi-grundlag står følgende: 

Vi bidrager til at bibeholde og optimere vore patienters sundhed og funktionsniveau for herved at skabe forudsætninger for størst mulig livskvalitet og bidrag til samfundet for dem. Vores opgave er i videst muligt omfang at fremme patienterne evne til at tage vare på deres eget liv,  deres  egen  sundhed og deres egen sygdom. Vi støtter de uhelbredeligt syge i at bære deres situation og gøre den så tålelig som muligt.
Vi tilbyder vores patienter sundhedsfaglige ydelser (forebyggelse, opsporing, behandling og opfølgning) af højeste kvalitet i samspil med den enkelte patient, det øvrige sundhedsvæsen og andre centrale parter. 
Vi ser det som en væsentlig opgave at prioritere vores – og det øvrige sundhedsvæsens - ressourcer til dem, der har det største behov.